LedR Dynamiska (fd Enköpings Garnisons IF, EGIF)

Postadress: PL 920, 74981 ENKÖPING
Epost: skytte@ledr.se
Hemsida: http://ledr.se/

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR