Dynamiskt Sportskytte

The International Practical Shooting Confederation (IPSC) grundades 1976 för att främja, upprätthålla, förbättra och utveckla Dynamiskt Sportskytte, att värna dess principer och reglera dess internationella utövande i syfte att bidra till säker vapenhantering och säkert sportskytte bland personer med god karaktär och vandel.

Läs mer Våra Idrottare

Senaste Nyheter

Vad kan politiken göra för skytteidrotten?

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är precis som alla idrottsförbund med skytte på programmet för sin verksamhet beroende av politiska beslut – både skjutbanor och skjutvapen är tillståndspliktiga och hur de regleras …

Kallelse Förbundsmöte 2022

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet kallar medlemmar till ordinarie Förbundsmöte 2022 den 14 maj. TID Lördag den 14 maj 2022, kl. 13:00.PLATS Hotell Högland i Nässjö. Handlingar till mötet är utsända till …