Här finns bilder och logotyper som är fritt att använda. Logotyperna ska inte förändras till utseendet från hur de presenteras här.

Roland Dahlman

roland-dahlman

Roland Dahlman är Ordförande i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Logotyp med text

sdssf-logotyp-med-text

Vår logotyp om den ska användas tillsammans med vår text. För originalfil (Adobe Illustrator), kontakta info@sdssf.se

Logotyp utan text

sdssf-logotyp-utan-text

Vår logotyp om den ska användas utan text. För originalfil (Adobe Illustrator) kontakta info@sdssf.se.