nroi

Range Officer heter våra skjutledare och domare som hjälper skyttar och övervakar säkerhet vid tävlingar.

NROI är en organisation vars huvuduppgifter är att säkerställa tillgången på funktionärer till Dynamiska Sportskyttetävlingar i Sverige. Även regeltolkningsfrågor och godkännande av tävlingsbanor vid tävlingar är exempel på vad som ingår i uppgifterna. Det internationella domarförbundet heter International Range Officers Association, IROA. Varje lands NROI skall agera kommunikationslänk till IROA i syfte att säkerställa så medlemsländerna följer de internationella regler som finns.

Läs mer på NROI Sweden.