Jörgen Sandberg
Ordförande
ordforande@sdssf.se
Tobias Hårdén
Sekreterare
sekreterare@sdssf.se
Erik Lindström
NROI Ordförande
nroi@sdssf.se
Henrik Nilsson
Kassör
kassor@sdssf.se
David Lindhe
Förbundskapten
forbundskapten@sdssf.se
Gabriel Hübinette
Förbundsintruktör
forbundsinstruktor@sdssf.se
Peter Larsson
Ledamot
fsled2@sdssf.se
Cecilia Lindberg
Suppleant
fssupp1@sdssf.se
Magnus Lindblå
Suppleant

Roger Tiensuu
Generalsekreterare (adj)
gs@sdssf.se
0767-63 38 02
Örjan Hvass
Intern revisor

Robert Gunnarsson
Intern revisor

Rolf Lönn
Intern Revisorssuppleant

Erik Bjälkvall
Ordförande i valberedningen

Björn Svensson
Valberedning

Robert Söderström
Valberedning