Roland Dahlman
Ordförande
ordforande@sdssf.se
Magnus Lindblå
Sekreterare
sekreterare@sdssf.se
Erik Lindström
NROI
nroi@sdssf.se
Henrik Nilsson
Kassör
kassor@sdssf.se
Thomas Zallin
Förbundsinstruktör
forbundsinstruktor@sdssf.se
Sarah Grey
Informationssekreterare
Informationssekreterare@sdssf.se
David Lindhe
Ledamot

Peter Karlsson
Suppleant

Peter Larsson
Suppleant

Roger Tiensuu
Generalsekreterare (adj)
gs@sdssf.se
0767-63 38 02
Örjan Hvass
Revisor

Håkan Johansson
Revisor

Kai Rämö
Revisorssuppleant

Erik Bjälkvall
Ordförande i valberedningen

Björn Svensson
Valberedning

Daniel Holmberg
Valberedning