Roland Dahlman
Ordförande
ordforande@sdssf.se
Magnus Lindblå
Sekreterare
sekreterare@sdssf.se
Ola Dahlbäck
NROI-Ordförande
nroi@sdssf.se
0706-22 84 15
Fredrik Miklaheim
Kassör
kassor@sdssf.se
Peter Karlsson
Förbundsinstruktör
forbundsinstruktor@sdssf.se
Anders Lindfors
Ledamot
skytt66@gmail.com
Rasmus Gyllenberg
Suppleant
gyllenberg@ipsc.se
Jörgen Sandberg
Suppleant
jorgen.sandberglp@gmail.com
Roger Tiensuu
Generalsekreterare (adj)
generalsekreterare@sdssf.se
0767-63 38 02
Håkan Söderholm
NROI-sekreterare (adj)
c4ipsc@gmail.com
Sven Lundberg
Revisor

Håkan Johansson
Revisor

Kai Rämö
Revisorssuppleant

Erik Bjälkvall
Ordförande i valberedningen

Magnus Lundström
Valberedning

Daniel Holmberg
Valberedning