Kallelse Förbundsmöte 2021, 2020 och 2019-2

Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2021, 2020 och återupptaget Förbundsmöte 2019 TID Lördag den 21 augusti 2021, kl. 11:00.PLATS Stockholm, adress meddelas senare. Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till …