Förbundets remissvar avseende Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet härmed följande remissvar.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet avstyrker samtliga regler som grundas i det icke-implementerade Vapendirektivet (och i av riksdagen avslagna implementeringsförslag) och där Naturvårdsverket därmed saknar föreskriftsrätt. Detta innebär att förbundet:

AVSTYRKER Reglering av halvautomatiska vapen vid jakt.
AVSTYRKER Reglering av magasinkapacitet vid jakt.
AVSTYRKER Avskaffande av övergångsregeln.

När det gäller enskilda förslag sammanfattas förbundets ställningstagande enligt nedan:

AVSTYRKER att restriktioner av justerbara bakkappor införs.
AVSTYRKER att förbud mot dubbelpipiga hagelgevär med pump- eller halvautomatisk omladdningsfunktion vid jakt införs.
AVSTYRKER den föreslagna definitionen av piplängd till förmån för en förtydligad sådan där det framgår att fast monterad kompensator eller mynningsbroms räknas in i piplängden.

TILLSTYRKER att regleringen av halvautomatiska kulgevärs utseende eller ursprung avskaffas.
TILLSTYRKER att viktgränsen för kulan i Klass 1 sänks, men menar att viktgränsen ska vara lika för olika kulmaterial.

Roland Dahlman
Ordförande, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Läs remissvaret i sin helhet.