Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2019

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2019 den 18 maj. Förbundsmötet hålls i Villingsberg Karlskoga, med start klockan 15.00. Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas ut till föreningarna …

Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2018

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2018 den 21 april. Tid och plats preciseras i inbjudan som sänds ut senare till föreningarna, tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna. Förslag till ärende att …