Nya regler för idrottsverksamhet från 1 juni, matcher tillåtna.

Om idrott med anledning av covid-19 – Regeringen.se

Detta gäller för idrott och idrottsanläggningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

RF:s infosida om corona och idrott

Regeringen har publicerat nya regler för idrottsevenemang som träder i kraft 1 juni.

Förbundets tolkning av dessa är att tävlingsverksamhet av det slag som bedrivs inom SDSSF (matcher utomhus utan stort deltagarantal varvid tävlandet sker i mindre grupper) är tillåtna. Detta gäller tävlingar från Level 1 och uppåt.

Förbundet har för att behålla kontinuitet i verksamheten och för att ge både matcharrangörer och tävlande möjlighet att planera sin verksamhet uppmanat föreningarna att förbereda sig på att restriktioner kommer att lättas på. När detta nu sker kan föreningarna gå vidare och bjuda in till matcher.

Folkhälsomyndigheten har dock möjlighet att utfärda lokala riktlinjer så matcharrangörer behöver kontrollera dessa innan inbjudningar går ut.

Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer för idrott gäller dock fortfarande, dessa innebär att man vid träning och tävling bör:

  • Hålla avstånd från varandra.
  • Inte dela utrustning med varandra. (Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, timers med mera.)
  • När så är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.
  • Undvika gemensamma inomhusutrymmen som serveringar och liknande.
  • Resor till och från aktiviteten bör ske individuellt.

Våra medlemmars hälsa är av central betydelse. 

Med bästa hälsningar,
Förbundsstyrelsen