Kallelse Förbundsmöte 2021, 2020 och 2019-2

Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2021, 2020 och återupptaget Förbundsmöte 2019

TID Lördag den 21 augusti 2021, kl. 11:00.
PLATS Stockholm, adress meddelas senare.

Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte 2021 samt 2020 och återupptaget Förbundsmöte 2019.

Förbundsmöte 2021 föregås av återupptaget Förbundsmöte 2019 från kl 11.00. Lunchavbrott och Förbundsmöte 2020 startar kl. 13.00 innan ordinarie förbundsmöte 2021 börjar kl. 14.00.

För att kunna planera beställning av lunch så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av antalet delegater till förbundsårsmötet, så vi får bästa möjliga förutsättningar för mötet. Ange ifall det finns önskemål om specialkost.

Skicka anmälan på enklaste sätt via e-post till ”info@ipsc.se”, märk meddelandet ”Deltagare FM 2021” och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast 2 augusti tack.

Sista dag för insändning av motioner till Förbundsmöte 2021 är senast 45 dagar före mötet.
Rätt att ge in förslag tillkommer förbundsstyrelsen, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening.
Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till förbundsstyrelsen skall yttra sig över förslaget. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.

Alla handlingar e-postas till föreningsstyrelser senast 21 dagar före mötet varvid föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser samt övriga erforderliga handlingar kommer att bifogas.

Förbundsstyrelsen
23 juni 2021