Kallelse Förbundsmöte 2021 och 2020, 25/9 2021 *Uppdaterad

Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2021 och 2020

​​NY PLATS: Brewhouse, Åvägen 24 Göteborg.

TID: Lördag den 25 september 2021, kl. 11:00.​

Den 21 augusti avsåg SDSSF genomföra årsmöten varvid förbundsmöte 2019 klubbades och avslutades. Redogörelser och frågestund kring ovan upptog hela den tid som lokalen var bokad varför förbundsmöte 2020 och 2021 ej hanns med att genomföras.

Förbundsmötet beslutade därför att ge uppdraget till styrelsen att kalla till fortsättning och genomförande av dessa så snart som möjligt.

I separat e-postmeddelande till föreningarna finns en länk till en komprimerad mapp, innehållande handlingar inför fortsatt Förbundsmöte. Förbundsmötet omfattar FM 2020 och slutligen FM 2021.

I syfte att underlätta planering samt spara mötestid ombeds samtliga som önskar deltaga anmäla sig till gs@sdssf.se med angivande av namn och förening samt även bifoga inscannad kopia av eventuell ny fullmakt (tidigare inlämnade fullmakter gäller).

Styrelsen är tacksam för det breda stöd som erhållits efter mötets genomförande och ser fram mot en trevlig fortsättning.

Styrelsen önskar påminna om att anmäla delegater senast den 11 september till “gs@sdssf.se”.

Väl mött på förbundsmötet!

För styrelsen
Roger Tiensuu
Generalsekreterare SDSSF