Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb

Postadress: Box 2127, 65002 KARLSTAD
Epost: ipsc@kpsk.se
Hemsida: https://www.kpsk.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Hagelgevär+Gevär .22LR