Laholms Pistolskytteklubb

Postadress: Öringe 132 A, 31291 LAHOLM
Epost: ordf@laholmspsk.se
Hemsida:

Intygsbehörighet: Enhandsvapen +Gevär +Gevär .22LR +Hagelgevär