Lycksele Dynamiska Skyttar

Postadress: Nybyggarevägen 21, 92146 LYCKSELE
Epost: lycksele.ds@gmail.com
Hemsida: http://www.lyckseleds.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Hagel+Gevär .22LR