Lycksele Dynamiska Skyttar

Postadress: Fruktstigen 11L, 92142 Lycksele
Epost: lycksele.ds@gmail.com
Hemsida: https://www.lyckseleds.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Hagel+Gevär .22LR