Nätra Skyttegille

Postadress: Fabriksgatan 23, 89133 ÖRNSKÖLDSVIK
Epost: natraskyttegille@gmail.com
Hemsida: http://www.natraskyttegille.se/

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR+Hagelgevär