Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2023

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2023 den 13 maj. Förbundsmötet hålls i Arlanda, med start klockan 14.00. Plats meddelas i inbjudan. Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas …