Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2023

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2023 den 13 maj.

Förbundsmötet hålls i Arlanda, med start klockan 14.00. Plats meddelas i inbjudan.
Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas ut till föreningarna senast den 21 april via e-post.

Förslag till ärende att behandlas av FM skall avges skriftligen till Förbundsstyrelsen (info@sdssf.se) senast den 29 mars.
Rätt att ge förslag har Förbundsstyrelsen, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening.
Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till FS skall yttra sig över förslaget.

Styrelsen
Den 13 mars 2023