Förbundsmöte 2024 lördagen 25 maj

Förbundet inbjuder till förbundsmöte 2024 lördagen 25 maj i Västra Götaland, troligen Göteborg. Plats meddelas i kallelsen. Sista dag för insändning av motioner till Förbundsmöte är senast 45 dagar före …

Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2023

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2023 den 13 maj. Förbundsmötet hålls i Arlanda, med start klockan 14.00. Plats meddelas i inbjudan. Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas …