Förbundsmöte 2024 lördagen 25 maj

Förbundet inbjuder till förbundsmöte 2024 lördagen 25 maj i Västra Götaland, troligen Göteborg. Plats meddelas i kallelsen.

Sista dag för insändning av motioner till Förbundsmöte är senast 45 dagar före mötet, dvs 10 april.

Rätt att ge in förslag tillkommer förbundsstyrelsen, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening.
Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till förbundsstyrelsen skall yttra sig över förslaget. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.

Alla möteshandlingar e-postas till föreningsstyrelser senast 21 dagar före mötet, dvs 4 maj.

Styrelsen
Den 14 mars 2024