COVID-19; Uppdaterat 2020-06-14

SDSSF följer rekommendationer och det är viktigt att hålla sig uppdaterad där.

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Allänna råd från Folkhälsomyndigheten

Idrottstävlingar och matcher tillåts

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Våra medlemmars hälsa är av central betydelse. Alla som utövar verksamhet inom dynamiskt skytte har ett ansvar att begränsa smittspridning. Har du eller en närstående symptom, befunnit er i ett riskområde eller är en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter.
Träna gärna själva.

I ljuset av den rådande situationen kring COVID19 önskar SDSSF lämna följande rekommendationer för den närmsta framtiden.

  • Har du eller närstående minsta förkylningssymtom, stanna hemma.
  • Var noga med din handhygien: tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, använd handsprit om vatten inte finns tillgängligt.
  • Nys/hosta i armvecket.
  • Försök att hålla avstånd från folk du träffar.
  • På skjutbanan eller i klubblokaler, tänk på att inte hantera varandras utrustning såsom datormus, telefon, magasin, timers, tablets och pennor.

Rekommendationer för föreningsårsmöten
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten lyder att Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Vi rekommenderar därför att årsmöten flyttas på framtiden eller genomförs på distans. I det fall beslut om att årsmöte flyttas fram till följd av COVID-19, skulle strida mot stadgar kommer SDSSF ändå tillåta detta bland våra föreningar.

Tävlingar och andra arrangemang
Från 14 juni kommer idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik att vara tillåtet i alla åldrar. Beslutet gäller för alla yrkesutövande idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar. Till hjälp finns ett riskbedömningsverktyg (se länk längst upp).

Resor inom Sverige
Från 13 juni kommer symtomfria personer att kunna resa inom Sverige. Samtidigt behöver vi fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning under sommaren. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan. Vi rekommenderar därför att lokala föreningsaktiviteter fortsätter att genomföras, men har du eller en närstående symptom eller är du en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter. Med tanke på att större matcher drar fler deltagare och funktionärer än små matcher, rekommenderar vi att genomförandet av matcher Level 2 anpassas så att regeringens förbud mot folksamlingar med mer än 50 personer efterlevs. Eftersom folkhälsomyndigheten avråder från internationellt deltagande rekommenderar vi att matcher Level 3 inte genomförs tills vidare.

Ha i åtanke att Coronaviruset är utbrett, var alltid uppmärksam på eventuella symptom. Kom ihåg att ta det säkra före det osäkra!

Med bästa hälsningar,
Förbundsstyrelsen