COVID-19

SDSSF följer rekommendationer från RF och det är viktigt att hålla sig uppdaterad där.

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Våra medlemmars hälsa är givetvis av central betydelse. Alla som utövar verksamhet inom dynamiskt skytte har ett ansvar att begränsa smittspridning. Har du eller en närstående symptom, befunnit er i ett riskområde eller är en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter.
Träna gärna själva.

I ljuset av den rådande situationen kring COVID19 önskar SDSSF lämna följande rekommendationer för den närmsta framtiden.

  • Har du eller närstående minsta förkylningssymtom, stanna hemma.
  • Var noga med din handhygien: tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, använd handsprit om vatten inte finns tillgängligt.
  • Nys/hosta i armvecket.
  • Försök att hålla avstånd från folk du träffar.
  • På skjutbanan eller i klubblokaler, tänk på att inte hantera varandras utrustning såsom datormus, telefon, magasin, timers, tablets och pennor.

Rekommendationer för föreningsårsmöten
Tänk på att den äldre generationen ofta är ryggraden i föreningsliv och tillhör en riskgrupp varför det kan vara en god idé att överväga att skjuta upp årsmöten eller att hålla dessa på distans. Dels för att alla skall kunna delta och dels för att begränsa smittspridning. I det fall beslut om att årsmöte flyttas fram, eller hålls på distans till följd av COVID-19, skulle strida mot stadgar kommer SDSSF ändå tillåta detta bland våra föreningar.

Tävlingar och andra arrangemang
I nuläget är det viktigt att göra riskanalyser och att begränsa spridningen så mycket som möjligt, det är önskvärt att föreningsaktiviteter fortsätter att genomföras, men har du eller en närstående symptom, har någon av er befunnit sig i ett riskområde eller är du en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter.

Det är upp till arrangören att avgöra om ett tävlingsevenemang ställs in.

Kom ihåg att ta det säkra före det osäkra!

Med bästa hälsningar,
Förbundsstyrelsen