COVID-19; Uppdaterat 2020-04-06

SDSSF följer rekommendationer och det är viktigt att hålla sig uppdaterad där.

Coronaviruset och idrottsrörelsen

Allänna råd från Folkhälsomyndigheten

Våra medlemmars hälsa är av central betydelse. Alla som utövar verksamhet inom dynamiskt skytte har ett ansvar att begränsa smittspridning. Har du eller en närstående symptom, befunnit er i ett riskområde eller är en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter.
Träna gärna själva.

I ljuset av den rådande situationen kring COVID19 önskar SDSSF lämna följande rekommendationer för den närmsta framtiden.

  • Har du eller närstående minsta förkylningssymtom, stanna hemma.
  • Var noga med din handhygien: tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, använd handsprit om vatten inte finns tillgängligt.
  • Nys/hosta i armvecket.
  • Försök att hålla avstånd från folk du träffar.
  • På skjutbanan eller i klubblokaler, tänk på att inte hantera varandras utrustning såsom datormus, telefon, magasin, timers, tablets och pennor.

Rekommendationer för föreningsårsmöten
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten lyder att Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Vi rekommenderar därför att årsmöten flyttas på framtiden eller genomförs på distans. I det fall beslut om att årsmöte flyttas fram till följd av COVID-19, skulle strida mot stadgar kommer SDSSF ändå tillåta detta bland våra föreningar.

Tävlingar och andra arrangemang
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten lyder att idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Vi rekommenderar därför att lokala föreningsaktiviteter fortsätter att genomföras, men har du eller en närstående symptom eller är du en person i en riskgrupp önskar vi att ni avstår från föreningsaktiviteter. Med tanke på att större matcher drar deltagare och funktionärer från långa avstånd rekommenderar vi att Level 2- och Level 3-matcher vilka äger rum inom de närmsta månaderna bör ställas in.

Ha i åtanke att Coronaviruset nu är utbrett, var alltid uppmärksam på ev. symptom. Kom ihåg att ta det säkra före det osäkra!

Med bästa hälsningar,
Förbundsstyrelsen