Extra ordinarie General Assembly genomfört digitalt den 31 mars

Under General Assembly (GA) i Thailand räckte tiden inte till och man beslutade då om ett extra ordinarie General Assembly som skulle genomföras den 31 Mars 2023.

Mötet genomfördes utan större problematik, trots att det var digitalt. Nedan kommer de punkter som SDSSF funnit viktigt att meddela direkt till våra medlemmar.

VM för PCC och Mini Rifle har nu definitivts flyttats från 2024 till 2025. Detta så att de som vill tävla i Handgun i Sydafrika ska kunna göra det utan att känna stress inför nästa stora mästerskap. Exakta datum kommer tillkännages vid senare tillfälle.

Enkel summering av kommande regeländringar
Vi påpekar att dessa regler inte gäller i Sverige förrän de är publicerade i officiella regelböcker på www.ipsc.org.

Samtliga Grenar och Divisioner

 • Oavsiktlig svepning av någon som befinner sig “downrange” om skytten är inte längre grund för diskvalifikation.
  “Stop” skall ändå alltid genomföras i händelse av detta.
 • Lady Senior införs som kategori.
 • Grand Senior 70+ införs som kategori.
 • Hard Cover får inte längre ha samma form som en hel IPSC-tavla.
 • Regelböckerna får fritt uppdateras när det kommer till stavfel eller felaktiga referenser utan beslut från General Assembly.
 • Grand Tournament uppdaterat med att PCC också tillhör det.
 • Handgun

 • Production Optics Light (PODL) struket som division.
 • Eftermarknadsavtryckare och eftermarknadshammare som följer originaltillverkarens kontur och form är tillåtna.
 • Viktbegränsning för magasinsbottnar (base pads) inte antaget, nuvarande skrivning ”negligible weight” (försumbar vikt) kvarstår.
 • Rifle, PCC och Mini rifle

 • Micro Targets antaget för Rifle, PCC och Mini Rifle. Även infört minimiavstånd för dessa.
 • Balansen för avstånd till mål uppdaterad för Rifle (R): 40% <60m, 40% 60-150m, 20% >150m.
 • Balansen för avstånd till mål uppdaterad för Mini Rifle (MR): 40% <25m, 40% 25-40m, 20% 40-120m.
 • Balansen för avstånd till mål uppdaterad för PCC: 90% <50m, 10% 50-100m. (Avstånden frångås om PCC-matchen kombineras med Handgun).
 • Rifle Divisions Appendix D uppdaterat.

 • Manual Action Contemporary (MAC) tillagt.
 • Manual action Bolt (MAB) tillagt.
 • Manual Action Standard (MAS) borttaget.
 • Manual Action Level Release (MALR) borttaget.
 • Rifle (R) och Mini Rifle (MR)

 • Endast en Bipod (maxlängd på benen 90cm) per stage får användas men bytas fritt mellan stationerna.
 • Frågor kring ovanstående kan med fördel ställas på IPSC Forum eller direkt på e-post till styrelsen. e-postadresser: https://sdssf.se/styrelse/

  Väl mött kommande skytteåret 2023
  NROI