Förbundets remissvar på  SOU 2022:62

Förbundets remissvar på  SOU 2022:62

Remissvar avseende betänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå, SOU 2022:62

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande remissvar:

Förbundet avstyrker förslaget om tillståndsplikt för innehav av magasin.

Förbundet föreslår att om utredningens förslag om tillståndsplikt antas, att det sker utan att ytterligare tillstånd behöver sökas av legala vapenägare för nuvarande eller framtida innehav och användning av magasin.

Förbundet tillstyrker användning av undantaget för märkning av historiskt betydelsefulla vapen.

Förbundet avstyrker förslaget att Polismyndigheten ska få avgöra om vapen är historiskt betydelsefulla.

Förbundet avstyrker förslaget att skärpa kraven för innehav av legala helautomatiska vapen.

Förbundet föreslår att ett förtydligande om att ett halvautomatiskt vapen (som inte är ett helautomatiskt vapen konverterat till halvautomatisk funktion) alltid är i kategori B när det är utan magasin, införs i vapenlagen.

Förbundet avstyrker förslaget om en särskild reglering av vapenmäklare.

Mvh
Jörgen Sandberg

Ordförande
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Hela remissvaret finns här.