Förbundsmöte 2019 del 2 och FM 2020 senareläggs

Vid ett extrainkallat styrelsemöte den 8 april beslutade förbundsstyrelsen att senarelägga årets förbundsmöten.

Beslutet grundas på de allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, vilka lyder att “ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats”.

Förbundets styrelse inser att behovet av information inför förbundsmötet, trots uppskjutet möte, är stort och kommer att sända ut möteshandlingarna senast den 17 april som ursprungligen meddelats.

Det innebär också att nya motioner till det senarelagda mötet inte kommer att behandlas, då tiden för motioner till förbundsmöte 2020 är passerad.

Kallelse till det senarelagda förbundsmötet kommer sändas ut så snart det är möjligt att genomföra, dock minst fyra veckor i förväg.

Insända anmälningar till förbundsmötet i maj kommer att beaktas, men ändringar är givetvis möjliga.

För styrelsen
Roger Tiensuu
Generalsekreterare