Bofors Skjutfälts Skyttekår

Postadress: Box 418, 69120 KARLSKOGA
Epost: bostrommagnus@gmail.com
Hemsida:

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR+Hagelgevär