Bofors Skjutfälts Skyttekår

Postadress: Bofors skjutfält, c/o Stefan Krol, 691 52 KARLSKOGA
Epost: bostrommagnus@gmail.com
Hemsida:

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR+Hagelgevär