Borås Pistolskyttar

Postadress: Box 1278, 50112 BORÅS
Epost: borasps@gmail.com
Hemsida: https://www.borasps.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen + Gevär + Gevär .22LR + Dynamiskt korthållsgevär (PCC)