Göteborgs Polismäns Idrottsförening

Postadress: Box 429, 401 26 GÖTEBORG
Epost: gpif@hotmail.com
Hemsida: -

Intygsbehörighet: Nej