IPSC Smedjan

Postadress: Björksgatan 6c, 63221 ESKILSTUNA
Epost: ipsc@smedjan.club
Hemsida: https://www.ipscsmedjan.com

Intygsbehörighet: Endast genom delegation från förbundet SDSSF.