Linköpingspolisens Sk

Postadress: Box 345, 581 03 LINKÖPING
Epost: tommy.palmgren@polisen.se
Hemsida:

Intygsbehörighet: Enhandsvapen + Gevär + Gevär .22LR