Österlens Pistolklubb

Postadress: c/o Håkansson, Ekegatan 17A, 272 39 Simrishamn
Epost: sekreterare@osterlenspistolklubb.se
Hemsida: https://osterlenspistolklubb.se/

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR+Hagelgevär