Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar

Postadress: Östersundsvägen 8C, 83631 Lit
Epost: ordforande@rjps.se
Hemsida: https://www.rjps.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Hagelgevär+Gevär .22LR