Säve Pistolskytteklubb

Postadress: Institutsgatan 21, 41875 GÖTEBORG
Epost: savepsk@hotmail.com
Hemsida: http://www.savepsk.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Gevär .22LR