Uppsala DS

Postadress: Kungsängsgatan 17-19, 753 22 UPPSALA
Epost: styrelsen@uppsaladynamiska.se
Hemsida:

Intygsbehörighet: Enhandsvapen+Gevär+Hagel+Gevär .22LR