Varpsund Arena Dynamiska Skyttar

Postadress: Murarvägen 5, 746 93 BÅLSTA
Epost: styrelsen@vads.se
Hemsida: https://vads.se

Intygsbehörighet: Enhandsvapen