Förtydligande kring träningsverksamhet under pågående coronapandemi

Med anledning av folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer och den tidigare kommunicerade linjen avseende tävlingsverksamhet under pågående pandemi har ett antal frågor inkommit till förbundet. Utifrån dessa frågor kommer här ett antal förtydliganden.

Om intern föreningsaktivitet i form av träning kan ske smittsäkert, med avseende på deltagarantal och vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning, kan man givetvis också registrera sina resultat som en Level 1-tävling. Dessa resultat kan då också användas för att påvisa aktivitet i samband med exempelvis förnyelse av licenser. Detsamma gäller när föreningen deltar i hemmabanetävlingar (”postala matcher”).

Observera att detta gäller småskalig intern föreningsaktivitet. Det ska inte ses som en möjlighet att arrangera Level 1-tävlingar för externa deltagare eller för större skaror inom en förening. Ledstjärnan för all vår verksamheten är alltid säkerhet. Var ödmjuka inför att risksituationen kan skilja sig mellan medlemmar och att det ibland är de äldsta, mest riskutsatta medlemmarna som är ryggraden i verksamheten.

Rekommendationen för lägsta antal deltagare vid Level 1-tävling är fem personer från och med nu (avsteg från regelbokens Appendix A1). Tänk även på att samtliga Level 1-tävlingar skall anmälas till NROI.

För nybörjare som går i väntans tider för att söka sina första egna enhandsvapenlicenser inom IPSC, kvarstår förbundets anvisningar om godkänt deltagande i Level 2-tävling, då det ses som en del av den sammantagna erfarenhetsbaserade utbildningen för nya skyttar.

Roland Dahlman
Ordförande SDSSF

Erik Lindström
Ordförande NROI