Kallelse Förbundsmöte 2022

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet kallar medlemmar till ordinarie Förbundsmöte 2022 den 14 maj.

TID Lördag den 14 maj 2022, kl. 13:00.
PLATS Hotell Högland i Nässjö.

Handlingar till mötet är utsända till föreningarna via e-post.

Skicka anmälan om deltagande på enklaste sätt via e-post till ”gs@sdssf.se”, märk meddelandet ”Deltagare FM 2022” och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast 2 maj tack.

Föreningar kan skicka in sin delegats fullmakt i förväg (via e-post till ”gs@sdssf.se”).

För styrelsen
Roger Tiensuu
Generalsekreterare