Kallelse till fortsatt Förbundsmöte 2019 och ordinarie Förbundsmöte 2020, 9 maj 2020

Förbundsmöte 9 maj 2020
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet kallar till fortsättning på ajournerade förbundsmötet 2019 och ordinarie förbundsmöte 2020.

Förbundsmötet äger rum den 9 maj 2020, plats är XXX, Stockholm. (Lokal meddelas senare.)

Mötet börjar kl 10.00 med fortsättning på ajournerade förbundsmötet 2019 och efter lunch, ca kl 13.00, är det ordinarie förbundsmötet 2020.
Mötet uppskattas pågå till ca 16.30.

Anmälan om deltagande på enklaste sätt via e-post till ”info@sdssf.se”, märk meddelandet ”Deltagare Återupptaget FM 2019 och 2020” och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast den 25 april tack.

Röstberättigad representant för förening ska till årsmötet ha med sig fullmakt undertecknad av föreningens ordförande eller sekreterare.

Sista dag för motion till förbundsmöte 2020 (förslagsvis insänt via e-post till ”info@sdssf.se”): 25 mars 2020.
Kallelse med alla handlingar sänds ut till föreningarna senast: 17 april 2020.

Mvh
Styrelsen