Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2018

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2018 den 21 april.

Tid och plats preciseras i inbjudan som sänds ut senare till föreningarna, tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.

Förslag till ärende att behandlas av FM skall avges skriftligen till Förbundsstyrelsen (info@ipsc.se) senast 45 dagar (den 7 mars) före Förbundsmötet.

Rätt att ge förslag har Förbundsstyrelsen, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening.
Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till FS skall yttra sig över förslaget.

För styrelsen
Roger Tiensuu
Generalsekreterare