Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2019

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2019 den 18 maj.

Förbundsmötet hålls i Villingsberg Karlskoga, med start klockan 15.00.
Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas ut till föreningarna senast den 27 april via e-post.

Förslag till ärende att behandlas av FM skall avges skriftligen till Förbundsstyrelsen (info@ipsc.se) senast den 3 april.

Rätt att ge förslag har Förbundsstyrelsen, föreningsstyrelse samt enskild medlem i förening.
Förslag från enskild medlem i förening skall insändas genom föreningsstyrelse, som till FS skall yttra sig över förslaget.

För styrelsen
Roger Tiensuu
Generalsekreterare