Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2024

TID Lördag den 25 maj 2024, kl. 13:00.
PLATS Clarion Hotel Draken, Olof Palmes plats 2, Göteborg.

Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte 2024.

För att kunna planera beställning av eftermiddagsfika så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av antalet delegater till förbundsårsmötet, så vi får bästa möjliga förutsättningar för mötet. Ange ifall det finns födoämnesallergier.

Skicka anmälan på enklaste sätt via e-post till ”gs@sdssf.se”, märk meddelandet ”Deltagare FM 2024” och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast 17 maj tack.

Föreningar kan skicka in sin delegats fullmakt i förväg (via e-post till ”gs@sdssf.se”).

I kallelsen som utsänds till föreningarna ingår följande handlingar:
• Dagordning FM 2024.
• Fullmakt för FM 2024
• Röstlängd (baserad på antalet betalande medlemmar 2023-12-31).
• Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2023.
• Propositioner om stadgeändringar till förbundsmötet.
• Motioner från föreningar.
• Valberedningens förslag till styrelseval 2024-2025

STYRELSEN 2024-05-04