INSTÄLLT Förbundsmöte 2019-12-07 INSTÄLLT

Kära medlemmar,

Med detta brev önskar jag meddela att mötet som är planerat till den 7 december klockan 12:00 i Stockholm är inställt och kommer istället äga rum efter årsskiftet, troligen i början av februari. Nya omständigheter har framkommit vilket gör att revisionsföretaget PwC inte har möjlighet att färdigställa den externa revisionen i tid till den 7 december.

Förbundets ekonomiska situation är stabil och vår idrottsliga verksamhet berörs inte av händelserna.

Vi beklagar denna situation och det besvär som har uppstått. Ni som har anmält närvaro samt köpt icke avbokningsbara biljetter kan få dessa återbetalda genom att skicka dem till ”kassor@sdssf.se”

Med vänlig hälsning,

Roland Dahlman
Ordförande SDSSF

Meddelande från revisorerna

Lekmannarevisionen följer löpande styrelsens hantering av frågan. Det som skett är unikt och något som inte kunde förutses.

Lekmannarevisionen har fullt förtroende för styrelsens agerande och ber samtliga medlemmar att ge styrelsen den arbetsro som krävs för att kunna slutföra de aktiviteter som behöver ske. Information kommer att delges när så är möjligt.

Med vänlig hälsning,

Håkan Johansson och Örjan Hwass
Lekmannarevisorer