Ny gren införs på prov, DMR

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) informerar

Under november kommer en ny skyttegren att införas på prov inom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.
Namnet är DMR (Designated Marksman Rifle), och kan i korthet beskrivas som dynamiskt långhållsskytte.
Det har under en tid funnits önskemål och behov att bedriva långhållsskytte, då detta segment saknas inom SDSSF.
Föreningen Hjärtat har under några år, i samarbete med en av SDSSF utsedd arbetsgrupp, utvecklat ett passande reglemente för DMR.

Under året har några provmatcher genomförts, bland annat Östhammar DMR Challenge.
DMR är ett tillämpat, dynamiskt långhållsskytte där syftet är att pröva skyttens förmåga att inom en begränsad tidsram, med precision, träffa mål på förlängda avstånd, där vind, kulbana och miljö spelar en avgörande roll.
Skjutpositionerna utgörs ofta av befintlig terräng, alternativt tillverkade stöd och barrikader.

En skjutstation kan innehålla både förflyttningar och målväxlingar, såväl i sida som på djupet.
Poäng räknas mot en tidsfaktor, och tilldelas den som lyckats träffa samtliga mål inom utsatt tid.
Tidsfaktorn kan variera från station till station, beroende på vilka utmaningar skytten förväntas utsättas för.
Reglementet är formulerat för att passa både fälttävlingar (skytte i terräng) med långa avstånd, och tävlingar på traditionella skjutbanor upp till 300 meter, i enlighet med SäkB.

Målen utgörs normalt av stålmål, vars storlek anpassas till dom tänkta avstånden och skjutförhållanden.
Normala skjutavstånd är omkring 50 till 600 meter.

Provperioden kommer att pågå fram till 2024-12-31.
Styrelsen kommer inom kort att publicera ett officiellt reglemente, med tillhörande information och då blir det startskottet för verksamheten.

Under provperioden kommer man inte kunna få föreningsintyg på DMR.

Mvh
Gabriel Hübinette
Förbundsinstruktör