SäkB 2020 är nu klar!

En samlad skytterörelse har efter ett omfattande arbete enats om 2020 års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte, SäkB. Arbetet har bedrivits parallellt med Polismyndighetens arbete med att ta fram uppdaterade myndighetsföreskrifter om skjutbanor och har därför tagit längre tid än planerat.

För närvarande bedriver Polismyndigheten besiktningar av skjutbanor i enlighet med sina gällande myndighetsföreskrifter (FAP) och SäkB 2015. Polismyndigheten har som ambition att ta fram ett eget säkerhetsreglemente för skjutbanor, istället för SäkB, som en del av kommande föreskrift om skjutbanor.

Polisens arbete med sina egna förskrifter bedöms inte vara klart förrän tidigast under slutet av 2021 och det kan mycket väl dröja längre än så. Det är därför skytterörelsens ambition att SäkB 2020 kommer att få betydelse för besiktningarna av skjutbanorna successivt framöver. Det är dock Polismyndigheten som beslutande myndighet som avgör.

SDSSF kommer att ge en mer detaljerad information till skytteföreningarna om de större förändringarna i 2020 års upplaga och viktiga nyheter att ta hänsyn till i verksamheten.

Länk till gällande utgåva av SäkB.

Mvh
Styrelsen