Skatteverket godkänner friskvårdsbidrag till dynamiskt sportskytte

Styrelsen har tillskrivit Skatteverket med önskemål om förtydligande angående avdragsrätt för friskvårdsbidrag vid utövande av dynamiskt skytte. Skatteverket har svarat att sporten är berättigad till friskvårdsbidrag.

Enligt vår mening gör Skatteverket en mer restriktiv tolkning av skytte än HFD men oaktat detta är det nu ställt utom allt tvivel att Dynamiskt skytte är en sådan aktivitet som berättigar till friskvårdsbidrag.

Hälsningar, Styrelsen