Tävlingssäsong 2021 och Covid-19

Den här tiden på året, under normala omständigheter, brukar de flesta av oss glädjas åt tinande vallar och se fram mot planering av tävlingssäsongen. Dessvärre befinner vi oss långt från normala omständigheter. Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets regler och rekommendationer innebär det för SDSSF tills vidare att det inte går att genomföra tävlingar i Dynamiskt Skytte under Level 4 (inga Level 4 finns planerade).

Vi hoppas dock att situationen förbättras snart och att verksamheten kan återgå till det normala. SDSSFs ambition är att det skall genomföras tävlingar så fort som restriktionerna lättar. Frågan följs på nära håll. I syfte att vara förberedda inför framtida lättnader kommer de matcher som har planerats och sanktionerats ligga kvar i programmet. Respektive MD, i samråd med förbundsstyrelsen, kommer löpande göra bedömningar om matcherna måste ställas in med tanke på arrangörens behov av framförhållning. Hellre väl förberedd och tvingas ställa in än att vara helt oförberedd inför tillvaratagandet av kommande möjligheter!

Läget är allvarligt och det är viktigt att idrottsrörelsen fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer. Vi önskar uppmana alla föreningar och medlemmar att fortsatt säkerställa att er verksamheten genomförs i enlighet med gällande rekommendationer.

Med Vänliga Hälsningar,
Styrelsen