Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2019

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2019 den 18 maj. Förbundsmötet hålls i Villingsberg Karlskoga, med start klockan 15.00. Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas ut till föreningarna …