SäkB 2020 är nu klar!

En samlad skytterörelse har efter ett omfattande arbete enats om 2020 års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte, SäkB. Arbetet har bedrivits parallellt med Polismyndighetens arbete med att ta fram …

COVID-19; Uppdaterat 2020-06-14

SDSSF följer rekommendationer och det är viktigt att hålla sig uppdaterad där. Coronaviruset och idrottsrörelsen Allänna råd från Folkhälsomyndigheten Idrottstävlingar och matcher tillåts Information till arrangörer av evenemang och sammankomster …

Förbundsmöte 2019 del 2 och FM 2020 senareläggs

Vid ett extrainkallat styrelsemöte den 8 april beslutade förbundsstyrelsen att senarelägga årets förbundsmöten. Beslutet grundas på de allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, vilka lyder att “ideella föreningar bör om möjligt skjuta …

COVID-19; Uppdaterat 2020-04-06

SDSSF följer rekommendationer och det är viktigt att hålla sig uppdaterad där. Coronaviruset och idrottsrörelsen Allänna råd från Folkhälsomyndigheten Våra medlemmars hälsa är av central betydelse. Alla som utövar verksamhet …