Kallelse till ordinarie Förbundsmöte 2023

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet inbjuder medlemmar till Förbundsmöte 2023 den 13 maj. Förbundsmötet hålls i Arlanda, med start klockan 14.00. Plats meddelas i inbjudan. Inbjudan tillsammans med Förbundsmöteshandlingar kommer att sändas …

Förbundets remissvar på  SOU 2022:62

Förbundets remissvar på  SOU 2022:62 Remissvar avseende betänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå, SOU 2022:62 Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande …