Vad kan politiken göra för skytteidrotten?

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är precis som alla idrottsförbund med skytte på programmet för sin verksamhet beroende av politiska beslut – både skjutbanor och skjutvapen är tillståndspliktiga och hur de regleras …

Kallelse Förbundsmöte 2022

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet kallar medlemmar till ordinarie Förbundsmöte 2022 den 14 maj. TID Lördag den 14 maj 2022, kl. 13:00.PLATS Hotell Högland i Nässjö. Handlingar till mötet är utsända till …